projekcia elektro


Poskytujeme komplexné vypracovanie elektro dokumentácie:

 

  • elektro dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR),
  • elektro dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP),
  • elektro dokumentácia pre realizáciu (RP),
  • elektro dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV),
  • vypracovanie štúdií a odborných posudkov,
  • konzultácia so zákazníkom, poradenstvo, projekt šitý na mieru

Odborný garant: Ing. Martin Kulač – autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb bez obmedzenia napätia