OPaOS (revízie) elektro


Poskytujeme komplexné prevedenie a vypracovanie východiskových a periodických OPaOS (revízie) elektro:

 

  • OPaOS (revízie) pevných a dočasných elektroinštalácií,
  • OPaOS (revízie) systému ochrany pre bleskom a jeho účinkami (bleskozvody aktívne, pasívne),
  • OPaOS (revízie) elektrických spotrebičov a ručného náradia,
  • OPaOS (revízie) elektrických strojov a zariadení

Ing. Martin Kulač – revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického v rozsahu: elektrické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu