elektro


Poskytujeme komplexné vypracovanie elektro dokumentácie:

 

 • elektro dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR),
 • elektro dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP),
 • elektro dokumentácia pre realizáciu (RP),
 • elektro dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV),
 • vypracovanie štúdií a odborných posudkov,
 • konzultácia so zákazníkom, poradenstvo, projekt šitý na mieru

Odborný garant: Ing. Martin Kulač – autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb bez obmedzenia napätia

 

Poskytujeme komplexné prevedenie a vypracovanie východiskových a periodických OPaOS (revízie):

 

 • OPaOS (revízie) pevných a dočasných elektroinštalácií,
 • OPaOS (revízie) systému ochrany pre bleskom a jeho účinkami (bleskozvody aktívne, pasívne),
 • OPaOS (revízie) elektrických spotrebičov a ručného náradia,
 • OPaOS (revízie) elektrických strojov a zariadení

Ing. Martin Kulač – revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického v rozsahu: elektrické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu

 

V oblasti realizácií elektrických inštalácií Vám radi odporučíme naše partnerské spoločnosti a jednotlivcov:

 

 • elektrické prípojky nízkeho napätia,
 • elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov,
 • elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov,
 • elektroinštalácie priemyselných hál,
 • montáž a opravy bleskozvodov,
 • dodávka a montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel,
 • regulácia osvetlenia,
 • elektrické vykurovanie voľných plôch, odkvapov, potrubí a pod.,
 • montáž elektrických rozvádzačov,
 • montáž a dodávka verejného a záhradného osvetlenia,
 • opravy, údržba a servis elektrických zariadení