elektrické inštalácie


V oblasti realizácií elektrických inštalácií Vám radi odporučíme naše partnerské spoločnosti a jednotlivcov:

 

 • elektrické prípojky nízkeho napätia,
 • elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov,
 • elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov,
 • elektroinštalácie priemyselných hál,
 • montáž a opravy bleskozvodov,
 • dodávka a montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel,
 • regulácia osvetlenia,
 • elektrické vykurovanie voľných plôch, odkvapov, potrubí a pod.,
 • montáž elektrických rozvádzačov,
 • montáž a dodávka verejného a záhradného osvetlenia,
 • opravy, údržba a servis elektrických zariadení